ગિરીશ ફડકે

ગિરીશ ફડકે, મેકૅનિકલ એન્જિનિયર છે. આપે 6 વર્ષ ટાટા મોટર્સમાં કામ કર્યું છે. છેલ્લા 26 વર્ષથી આપ ઔરંગાબાદ સ્થિત ગૌરવ એન્જિનિયર્સના ડાયરેક્ટર છો.
9225641450

@@[email protected]@